تاريخ : یکشنبه هشتم آبان ۱۳۹۰ | 12:41 | نویسنده : حسن

محرومیت نصرتی یا ماست مالی این حرکت زشت؟


نظر شما چیست؟

 

حرکت زشت نصرتی به روی شیث رضاییوقتی نصرتی پس از گٔل اول پرسپولیس دستش رو اونجای شیث فرو

 می‌کنه و شیث هم پس از گٔل دوم جبران می‌کند.واقعا که آبروی فوتبال ایران وبردن.